3 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Informatics Academy

singapore

4573

32

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Foundation Skills

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Proficiency in English

110 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$9,416.00 (160,907,984 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies (RQF)

31 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$15,408.00 (263,303,975 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

80% sinh viên Học viện Tin học có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp – theo Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016.

  • Viện giáo dục tư thục tin cậy thuộc EduTrust
  • Đào tạo chất lượng từ năm 1983 đến nay
  • Phòng học và phòng máy tính hiện đại
  • Mạng lưới trên 58.000 cựu sinh viên trên toàn cầu