3 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Informatics Academy

singapore

4094

26

Khóa học tiếng Anh

Certificate in Foundation Skills

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Proficiency in English

111 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$9,416.00 (158,362,604 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 3 International Foundation Diploma for Higher Education Studies (RQF)

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$15,408.00 (259,138,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH