4 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Informatics Academy

singapore

4584

34

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Information Technology

127 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$8,346.00 (142,809,129 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

56 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

SG$7,704.00 (131,823,811 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$11,556.00 (197,735,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2019

SG$12,626.00 (216,044,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH