9 khóa học Khoa học Máy tính tại Informatics Academy

3971

35

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

32 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$9,844.00 (169,059,621 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

28 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Esports and Game Design

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$9,244.80 (158,769,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

14 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

12 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (143,333,157 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

18 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (143,333,157 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$7,704.00 (132,307,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2019, Tháng Sáu 2019

SG$11,556.00 (198,461,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2019, Tháng Sáu 2019

SG$12,626.00 (216,837,339 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

80% sinh viên Học viện Tin học có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp – theo Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016.

  • Viện giáo dục tư thục tin cậy thuộc EduTrust
  • Đào tạo chất lượng từ năm 1983 đến nay
  • Phòng học và phòng máy tính hiện đại
  • Mạng lưới trên 58.000 cựu sinh viên trên toàn cầu