9 khóa học Khoa học Máy tính tại Informatics Academy

singapore

2534

11

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$9,844.00 (164,587,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

37 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Esports and Game Design

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$9,244.80 (154,568,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$8,346.00 (139,541,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$8,346.00 (139,541,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$7,704.00 (128,807,399 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$11,556.00 (193,211,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Computing (RQF)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

SG$12,626.00 (211,101,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH