13 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Informatics Academy

4036

33

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

38 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$9,844.00 (169,019,966 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Information Technology

100 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (143,299,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

28 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Esports and Game Design

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$9,244.80 (158,731,794 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

38 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$7,704.00 (132,276,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Network and Computer Technology

14 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Gaming and Animation Technology

13 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (143,299,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Advanced Diploma in Network and Computer Security

19 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$8,346.00 (143,299,536 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Diploma in Gaming and Animation Technology

11 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2019

SG$7,704.00 (132,276,495 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Business Information Technology (RQF)

19 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$11,556.00 (198,414,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 4 Diploma in Computing (RQF)

3 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$11,556.00 (198,414,743 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NCC Education Level 5 Diploma in Business Information Technology (RQF)

14 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

SG$12,626.00 (216,786,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

80% sinh viên Học viện Tin học có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp – theo Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016.

  • Viện giáo dục tư thục tin cậy thuộc EduTrust
  • Đào tạo chất lượng từ năm 1983 đến nay
  • Phòng học và phòng máy tính hiện đại
  • Mạng lưới trên 58.000 cựu sinh viên trên toàn cầu