Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

21 khóa học tại Informatics Academy

singapore

166

2

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Esports and Game Design

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$9,844.00 (164,066,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Information Technology

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$8,346.00 (139,100,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Network and Computer Technology

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Administration

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME OR 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science (Honours) in Computer Games and Animation (Top Up)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$19,260.00 (321,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science (Top Up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$17,976.00 (299,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) in Network Computing (Top Up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$17,976.00 (299,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Business Computing and Information Systems

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME OR 2 YEARS PART-TIME

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Foundation Skills

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Bảy, Tháng Chín, Tháng Mười Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Proficiency in English

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2022

SG$9,416.00 (156,933,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Esports and Game Design

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$9,244.80 (154,080,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Information Technology

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$7,704.00 (128,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học