1 khóa học Quản Lý Thuế (Địa Phương) tại Illinois Institute of Technology

usa

138

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

LL.M. in Taxation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

US$43,000.00 (996,675,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH