Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

204 khóa học tại University of Texas At Arlington

usa

1030

32

XẾP HẠNG THE TIMES 601

B.S. in Civil Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 130 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Construction Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. to Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Engineering / Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Music Industry Studies)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminology and Criminal Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Critical Languages and International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

US$28,278.00 (706,950,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Texas At Arlington

Bất kỳ ai tìm kiếm thành công trong sự nghiệp sẽ được đội ngũ nhân viên và cơ sở vật chất học tập của UTA hỗ trợ để đạt được mục tiêu của bản thân.

  • Một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ
  • Khuôn viên đa văn hóa với sinh viên đến từ 100 quốc gia
  • Cơ sở vật chất xuất sắc trên khu học xá rộng 1,7 km vuông
  • Triển vọng xuất sắc sau tốt nghiệp

Tư vấn du học