11 khóa học Truyền thông tại City, University of London

uk

1196

20

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Creative Writing and Publishing MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,130.00 (484,842,079 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Culture and Creative Industries MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,000.00 (360,700,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Communications and Development MA

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,280.00 (429,234,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Publishing MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,650.00 (500,472,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Media and Communications MA

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,320.00 (490,553,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Media, Communication and Sociology BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,390.00 (462,598,859 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Publishing MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,320.00 (490,553,176 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sociology (including Criminology, Media and Communication) MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,000.00 (360,700,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sociology (including Criminology, Media and Communication) PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,000.00 (360,700,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Speech and Language Science BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,510.00 (526,322,679 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Speech, Language and Communication (Advanced Practice in Health and Social Care) MSc/PGDip/PGCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,340.00 (521,212,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

City, University of London cung cấp cho sinh viên các khóa học đa dạng để lựa chọn và một môi trường học thuật năng động để trải nghiệm.

  • Nằm trong top 15 ở Vương quốc Anh về triển vọng tốt nghiệp
  • Đặt ngay trung tâm London
  • Đầu tư vào các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Là mái nhà chung của hơn 18.000 SV đến từ hơn 160 quốc gia