21 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại City, University of London

null

976

19

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Artificial Intelligence MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (599,373,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Systems Analysis and Design MSc

81 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (599,373,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Games Technology MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (599,373,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 1 Tháng Hai 2020

£12,500.00 (374,608,580 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science MSci

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Một 2020, 1 Tháng Hai 2020

£12,500.00 (374,608,580 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science with Cyber Security MSci (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science with Games Technology BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science with Games Technology MSci (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cyber Security MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (599,373,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Analytics and Actuarial Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Data Science MSc

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,000.00 (599,373,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

City, University of London cung cấp cho sinh viên các khóa học đa dạng để lựa chọn và một môi trường học thuật năng động để trải nghiệm.

  • Nằm trong top 15 ở Vương quốc Anh về triển vọng tốt nghiệp
  • Đặt ngay trung tâm London
  • Đầu tư vào các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Là mái nhà chung của hơn 18.000 SV đến từ hơn 160 quốc gia