20 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại City, University of London

null

1001

19

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Clinical Research MRes

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,320.00 (497,118,182 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical, Social and Cognitive Neuroscience MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,650.00 (507,170,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Energy and Environmental Technology and Economics MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£19,000.00 (578,752,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Energy, Trade and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£25,500.00 (776,747,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Financial Mathematics MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£27,500.00 (837,668,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Food Policy MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,000.00 (365,528,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Food Policy MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,830.00 (512,653,125 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Food Policy PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,000.00 (365,528,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Energy Law and Regulation LLM

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£18,210.00 (554,688,854 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation (Mathematics) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation (Social Sciences) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mathematical Trading and Finance MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£27,500.00 (837,668,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

City, University of London cung cấp cho sinh viên các khóa học đa dạng để lựa chọn và một môi trường học thuật năng động để trải nghiệm.

  • Nằm trong top 15 ở Vương quốc Anh về triển vọng tốt nghiệp
  • Đặt ngay trung tâm London
  • Đầu tư vào các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới
  • Là mái nhà chung của hơn 18.000 SV đến từ hơn 160 quốc gia