10 khóa học Học sư phạm tại University of Cumbria

uk

242

3

Khóa học tiếng Anh

Education Studies (Top up) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Studies Diploma of Higher Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Education Professional Practice (with pathways)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PgC Learning and Teaching for Higher Education

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£3,500.00 (105,109,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PGCE Postgraduate Certificate in Education (non-QTS Online)

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£3,500.00 (105,109,054 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

PGCE Secondary Education with QTS: Physical Education (11-16 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PGCE Secondary Education with QTS: Religious Education (11-16 years)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Primary Education (3-11) with QTS BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Primary Education (5-11): Inclusion with SEND with QTS BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (315,327,162 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh và Top 10 trên toàn thế giới về Chất lượng Giáo dục (Xếp hạng Ảnh hưởng Times Higher 2020)

  • Có các khu học xá đặt tại Lake District, Lancaster và London
  • Chương trình tiếng Anh trù bị
  • Những cộng đồng an toàn, gắn kết và cởi mở
  • Các khóa học y tế, văn chương, sư phạm, kinh doanh và bảo tồn