40 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Cumbria

uk

310

6

Khóa học tiếng Anh

Assistant Practitioner in Health and Social Care FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,500.00 (242,146,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Applied Psychology (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,500.00 (242,146,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Applied Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Forensic Investigation (with Integrated Foundation Year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,500.00 (242,146,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminology with Forensic Investigation BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Film and Television (with integrated foundation year) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,500.00 (242,146,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Film and Television BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic Science (with integrated foundation year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,500.00 (242,146,835 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forensic Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£10,500.00 (339,005,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh và Top 10 trên toàn thế giới về Chất lượng Giáo dục (Xếp hạng Ảnh hưởng Times Higher 2020)

  • Có các khu học xá đặt tại Lake District, Lancaster và London
  • Chương trình tiếng Anh trù bị
  • Những cộng đồng an toàn, gắn kết và cởi mở
  • Các khóa học y tế, văn chương, sư phạm, kinh doanh và bảo tồn