19 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Singapore Management University (SMU)

singapore

7709

153

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Business Administration (DBA)

91 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$32,100.00 (546,778,339 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global Master of Finance Dual-Degree (GMF)

99 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in Cross-Border Business and Finance Law in Asia

358 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$37,450.00 (637,908,062 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (MPA)

67 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Tám 2020

SG$41,730.00 (710,811,840 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Accounting (Data and Analytics)

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$44,940.00 (765,489,674 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Finance (MAF)

73 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

SG$43,870.00 (747,263,729 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in CFO Leadership (MCFO)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$55,000.00 (936,847,621 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Communication Management

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

SG$46,010.00 (783,715,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Innovation (MI)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

SG$46,010.00 (783,715,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Management (MiM)

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

31 January 2020, 31 March 2020, 30 April 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Quantitative Finance

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

30 April 2020

SG$43,870.00 (747,263,729 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Wealth Management

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - COMPLETE WITHIN 12 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

30 April 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

  • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
  • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
  • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
  • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập