19 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Singapore Management University (SMU)

singapore

6609

156

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Business Administration (DBA)

87 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$32,100.00 (541,965,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Master of Finance Dual-Degree (GMF)

77 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Laws (LLM) in Cross-Border Business and Finance Law in Asia

298 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$37,450.00 (632,292,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Accounting (MPA)

61 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$41,730.00 (704,554,777 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Accounting (Data and Analytics)

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$44,940.00 (758,751,298 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Finance (MAF)

80 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

SG$43,870.00 (740,685,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in CFO Leadership (MCFO)

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$55,000.00 (928,600,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Communication Management

25 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

SG$46,010.00 (776,816,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Financial Economics (MSFE)

166 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Innovation (MI)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2021

SG$46,010.00 (776,816,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Management (MiM)

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Quantitative Finance

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

SG$43,870.00 (740,685,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

  • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
  • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
  • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
  • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập