4 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Singapore Management University (SMU)

null

5275

113

Khóa học tiếng Anh

MSc in Communication Management (MCM)

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

SG$46,010.00 (796,568,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Economics (MSE)

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Financial Economics (MSFE)

151 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10 MONTHS - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD in Economics

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH