3 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Singapore Management University (SMU)

null

7410

166

Khóa học tiếng Anh

EMBA - Executive Master of Business Administration

317 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

IE-SMU MBA - Master of Business Administration

120 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration

549 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 15 MONTHS, WITH POSSIBILITY TO COMPLETE IN 10 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

  • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
  • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
  • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
  • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập