32 khóa học tại Singapore Management University (SMU)

null

5292

115

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Business Administration (DBA)

77 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$32,100.00 (555,766,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Engineering

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive MBA (EMBA)

299 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Global Master of Finance Dual-Degree (GMF)

75 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Juris Doctor Programme (JD)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Administration (MBA)

460 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 15 MONTHS, WITH POSSIBILITY TO COMPLETE IN 10 MONTHS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Human Capital Leadership (MHCL)

167 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

SG$46,010.00 (796,599,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of IT in Business (MITB)

145 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

SG$48,150.00 (833,650,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy in Information Systems

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THE MINIMUM DURATION OF THE PROGRAMME IS 1.5 YEARS, THE MAXIMUM CANDIDATURE IS 3 YEARS.

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$34,132.50 (590,956,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Accounting (MPA)

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$42,800.00 (741,022,598 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computing

75 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

SG$21,400.00 (370,511,299 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Accounting (Data and Analytics)

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$46,010.00 (796,599,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

  • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
  • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
  • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
  • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập