32 khóa học tại Singapore Management University (SMU)

null

7385

166

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Business Administration (DBA)

90 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$32,100.00 (552,209,508 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dual LLM in Commercial Law (DUAL-LLM)

275 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

EMBA - Executive Master of Business Administration

302 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global Master of Finance Dual-Degree (GMF)

100 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 14 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

IE-SMU MBA - Master of Business Administration

113 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Human Capital Leadership

103 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 12-MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of IT in Business (MITB)

170 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$48,150.00 (828,314,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in Cross-Border Business and Finance Law in Asia

346 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$37,450.00 (644,244,426 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Laws (LLM) in Judicial Studies Track

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Tám 2020

SG$37,450.00 (644,244,426 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy in Information Systems

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THE MINIMUM DURATION OF THE PROGRAMME IS 1.5 YEARS, THE MAXIMUM CANDIDATURE IS 3 YEARS.

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$34,132.50 (587,174,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Professional Accounting (MPA)

69 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Tám 2020

SG$41,730.00 (717,872,360 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Accounting (Data and Analytics)

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

SG$44,940.00 (773,093,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Quản lý Singapore được đánh giá 5 sao về Thành tích và Khả năng được tuyển dụng trên bản xếp hạng QS các trường Đại học Châu Á.

  • Một cơ sở nghiên cứu được công nhận là đẳng cấp thế giới
  • Ch.trình ThS Phân tích Kinh doanh số 1 châu Á và 11 thế giới
  • Ch.trình ThS Quản lý Tài sản số 1 châu Á, Financial Times 2018
  • Năm 2018, 100% học viên tốt nghiệp MBA đảm bảo được thực tập