6 khóa học Hóa học tại National University of Singapore (NUS)

singapore

31989

85

XẾP HẠNG THE TIMES 25

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Honours) in Chemistry

97 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$17,550.00 (298,627,323 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry by Research

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$20,350.00 (346,271,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint Masters of Science in Industrial Chemistry (NUS and TUM)

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$20,350.00 (346,271,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (M.Sc.) in Chemistry by Coursework

45 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$20,350.00 (346,271,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Chemistry by Research

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$20,350.00 (346,271,569 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Chemistry for Energy and Environment

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$29,960.00 (509,793,425 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH