2 khóa học Y tế và sức khỏe tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

14618

34

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Doctor of Philosophy (PhD) in Lee Kong Chian School of Medicine

19 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$34,250.00 (560,501,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS AND MAXIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$19,250.00 (315,026,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH