7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

13786

33

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Bachelor of Arts in English Literature and Art History

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BFA in Art, Design and Media

290 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in School of Art, Design and Media

42 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS; MAXIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$19,250.00 (321,505,858 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Joint Master of Science in Integrated Circuit Design

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Arts in Strategy and International Management

114 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021

SG$31,000.00 (517,749,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Arts in Strategy and International Management

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 1 Tháng Ba 2021

SG$31,000.00 (517,749,693 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc (Smart Product Design) by Coursework

180 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEAR AND MAXIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$16,700.00 (278,916,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH