7 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

15817

36

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Bachelor of Arts in English Literature and Art History

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts in Art, Design and Media

248 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in School of Art, Design and Media

38 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 2 YEARS; MAXIMUM 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$19,250.00 (327,896,667 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Joint Master of Science in Integrated Circuit Design

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Arts in Strategy and International Management

89 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

SG$31,000.00 (528,041,386 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Arts in Strategy and International Management

39 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

SG$31,000.00 (528,041,386 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc (Smart Product Design) by Coursework

157 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEAR AND MAXIMUM 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Một 2020

SG$16,700.00 (284,461,005 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH