3 khóa học Toán học bậc cao học tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

15058

35

XẾP HẠNG THE TIMES 48

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$19,250.00 (315,637,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (Mathematics for Educators)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM 1 YEAR; MAXIMUM 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Mathematical Sciences

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

SG$19,250.00 (315,637,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH