Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

145 khóa học tại Nanyang Technological University (NTU)

singapore

5691

9

XẾP HẠNG THE TIMES 46

B.Sc. (Hons) in Biological Sciences

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Sc. (Hons) in Biological Sciences with Food Science & Technology Major

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Sc. (Hons) in Biological Sciences with Medicinal Chemistry and Pharmacology Major

98 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

B.Sc. (Hons) in Mathematical Sciences and Economics

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) in English

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Accountancy

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in History

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - TOTAL 125 AUS; MAJOR REQUIREMENTS (69 AUS); GENERAL EDUCATION REQUIREMENTS (GER) (56 AUS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Chinese

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Philosophy

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Hons) in Psychology

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics / Public Policy and Global Affairs

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học