3 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

singapore

3276

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Business and Human Resource Management (Top-Up)

115 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - YEAR 2 ENTRY: 16 MONTHS ; YEAR 3 ENTRY: 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 MONTHS (YEAR 1 ENTRY); 24 MONTHS (YEAR 2 ENTRY)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 MONTHS (YEAR 1 ENTRY); 18 MONTHS (YEAR 2 ENTRY); 9 MONTHS (YEAR 3 ENTRY)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH