Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

30 khóa học tại Management Development Institute of Singapore (MDIS)

singapore

973

1

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Textile Design

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$14,311.25 (238,520,833 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Communication and Promotion

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2023

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Hons) Media, Culture and Communication

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 27 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Electrical

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,107.50 (218,458,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2022

SG$13,107.50 (218,458,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Engineering (Hons) Robotics Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$13,910.00 (231,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Biotechnology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Cybersecurity and Networks

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Hons) Safety, Health and Environmental Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$12,126.67 (202,111,167 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts Education Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

SG$25,145.00 (419,083,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học