6 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại LASALLE College of the Arts

singapore

6302

135

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Design Communication

116 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (426,617,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Film

98 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (426,617,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Audio Production

111 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,514.00 (418,491,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Broadcast Media

91 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,514.00 (418,491,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Design for Communication and Experiences

65 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SG$24,514.00 (418,491,631 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Creative Writing

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LASALLE College of the Arts là trường đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực giáo dục và thực hành về thiết kế và nghệ thuật đương đại.

  • Nhiều chương trình học về thiết kế và nghệ thuật đương đại
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế có kết nối sâu rộng trong ngành
  • Khu học xá chất lượng cao nằm ngay trung tâm Singapore
  • Nhiều chương trình hợp tác liên ngành