1 khóa học Y tại LASALLE College of the Arts

singapore

6326

157

Khóa học tiếng Anh

MA Art Therapy

107 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$23,320.00 (389,899,864 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LASALLE College of the Arts là học viện địa phương đầu tiên tại Singapore được nhận giải EduTrust Star.

  • Bao quát toàn bộ các chương trình nghệ thuật đương đại
  • Đội ngũ giảng viên lừng danh liên kết chặt chẽ với ngành
  • Khuôn viên chất lượng tuyệt vời tại khu trung tâm của Singapor
  • Các chương trình hợp tác liên ngành