24 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại LASALLE College of the Arts

singapore

6432

137

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Acting

117 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Animation Art

161 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Arts Management

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Fashion Design and Textiles

158 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Fashion Media and Industries

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Fine Arts

94 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Interior Design

175 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Music

133 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Musical Theatre

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Product Design

84 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (421,922,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Certificate in English Language for the Creative Arts

535 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (ENGLISH 1 - PRELIMINARY)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$7,000.00 (118,185,561 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Animation

77 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

SG$24,514.00 (413,885,833 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LASALLE College of the Arts là trường đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực giáo dục và thực hành về thiết kế và nghệ thuật đương đại.

  • Nhiều chương trình học về thiết kế và nghệ thuật đương đại
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế có kết nối sâu rộng trong ngành
  • Khu học xá chất lượng cao nằm ngay trung tâm Singapore
  • Nhiều chương trình hợp tác liên ngành