6 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại LASALLE College of the Arts

null

6260

159

Khóa học tiếng Anh

BA (Hons) Design Communication

140 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (427,763,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA (Hons) Film

111 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$24,990.00 (427,763,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Diploma in Audio Production

104 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$24,514.00 (419,615,779 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Broadcast Media

93 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$24,514.00 (419,615,779 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Design for Communication and Experiences

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Tám 2020

SG$24,514.00 (419,615,779 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA Creative Writing

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LASALLE College of the Arts là học viện địa phương đầu tiên tại Singapore được nhận giải EduTrust Star.

  • Bao quát toàn bộ các chương trình nghệ thuật đương đại
  • Đội ngũ giảng viên lừng danh liên kết chặt chẽ với ngành
  • Khuôn viên chất lượng tuyệt vời tại khu trung tâm của Singapor
  • Các chương trình hợp tác liên ngành