25 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại LASALLE College of the Arts

null

5686

124

Khóa học tiếng Anh

BA(HONS) ACTING

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) ANIMATION ART

151 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) ARTS MANAGEMENT

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) FASHION DESIGN AND TEXTILES

159 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) FASHION MEDIA AND INDUSTRIES

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) FINE ARTS

115 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) INTERIOR DESIGN

210 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) MUSIC

143 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) MUSICAL THEATRE

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA(HONS) PRODUCT DESIGN

78 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,990.00 (432,650,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

CERTIFICATE ENGLISH LANGUAGE FOR THE CREATIVE ARTS

496 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 MONTHS (ENGLISH 1 - PRELIMINARY)

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$7,000.00 (121,190,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

DIPLOMA ANIMATION

82 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

SG$24,514.00 (424,409,548 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LASALLE College of the Arts là trường đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực giáo dục và thực hành về thiết kế và nghệ thuật đương đại.

  • Nhiều chương trình học về thiết kế và nghệ thuật đương đại
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế có kết nối sâu rộng trong ngành
  • Khu học xá chất lượng cao nằm ngay trung tâm Singapore
  • Nhiều chương trình hợp tác liên ngành