Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

31 khóa học tại LASALLE College of the Arts

singapore

2630

61

Khóa học tiếng Anh

BA(HONS) ACTING

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) ANIMATION ART

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) ARTS MANAGEMENT

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) DESIGN COMMUNICATION

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) FASHION DESIGN AND TEXTILES

100 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) FASHION MEDIA AND INDUSTRIES

58 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) FILM

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) FINE ARTS

106 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) INTERIOR DESIGN

158 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) MUSIC

75 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) MUSICAL THEATRE

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA(HONS) PRODUCT DESIGN

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

SG$24,990.00 (416,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường LASALLE College of the Arts

LASALLE College of the Arts là học viện nghệ thuật và thiết kế đương đại hàng đầu Châu Á tổ chức chương trình bậc đại học và sau đại học.

  • Đầy đủ các chương trình nghệ thuật và thiết kế
  • Đội ngũ giảng viên quốc tế liên kết chặt chẽ với ngành
  • Khuôn viên tuyệt vời tại khu trung tâm Singapore
  • Các chương trình hợp tác liên ngành

Tư vấn du học