6 khóa học tại ESSEC Asia-Pacific

singapore

219

Khóa học tiếng Anh

Advanced Master in Strategy and Management of International Business (SMIB)

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

SG$33,700.00 (586,197,481 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Global BBA

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

SG$5,650.00 (98,279,400 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Global MBA - Master of Business Administration

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

SG$81,900.00 (1,424,616,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

SG$37,800.00 (657,515,275 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in Management (MIM)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MSc in Data Sciences and Business Analytics

50 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

SG$24,000.00 (417,470,016 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH