5 khóa học Y tế và sức khỏe tại Duke-NUS Medical School

singapore

361

1

Doctor of Medicine (MD)

44 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Integrated Biology and Medicine

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 7 YEARS TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Quantitative Biology and Medicine

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 7 YEARS TO COMPLETE

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Quantitative Biology and Medicine

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Integrated Biology and Medicine (IBM)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

SG$67,000.00 (1,096,454,618 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH