166 khóa học tại Victoria University

australia

16455

403

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education (P-12)

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,200.00 (400,823,915 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education Studies

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$23,800.00 (378,555,919 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

201 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (470,809,043 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology (Professional)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (470,809,043 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Business and Management

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (496,258,180 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,200.00 (512,163,891 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Information Technology and Computer Science

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (496,258,180 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Management

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (496,258,180 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (445,359,905 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,000.00 (508,982,749 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business (Marketing)

47 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$29,700.00 (472,399,614 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business (Supply Chain Management)

40 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$29,700.00 (472,399,614 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành