163 khóa học tại Victoria University

australia

13046

333

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Information Technology

176 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (463,475,465 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Information Technology (Professional)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (463,475,465 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Counselling

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$28,100.00 (439,988,533 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree in Hospitality and Hotel Management

104 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$16,800.00 (263,053,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

151 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Digital Media

98 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Literary Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Psychology

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Visual Art

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Writing

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,843,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành