10 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Victoria University

australia

16513

375

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

98 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$15,000.00 (235,930,670 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Education Studies

30 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$21,600.00 (339,740,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,600.00 (418,383,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

54 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,500.00 (416,810,849 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Sport Development

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,200.00 (270,533,834 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

HLT54115 Diploma of Nursing

218 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$19,000.00 (298,845,515 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundations at VU

31 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 26 tuần

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Sáu 2020, 5 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundations at VU (Extended)

20 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 39 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

SHB50115 Diploma of Beauty Therapy

414 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$17,200.00 (270,533,834 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

SIT50416 Diploma of Hospitality Management

120 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$12,600.00 (198,181,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành