8 khóa học Học sư phạm tại Victoria University

australia

15887

392

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Education Studies

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$23,800.00 (379,597,279 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Education Studies

39 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$21,600.00 (344,508,455 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (446,585,034 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Education

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Teaching (Primary Education)

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Teaching (Secondary Education)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,000.00 (414,686,103 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (P-12)

81 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,200.00 (401,926,531 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành