11 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Victoria University

australia

13147

336

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Hospitality and Hotel Management

104 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$16,800.00 (263,053,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality Management)

305 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$29,000.00 (454,080,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Sport and Recreation

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$28,200.00 (441,554,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Sport and Recreation

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (438,422,737 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business (Tourism and Destination Management)

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

A$29,700.00 (465,041,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business (Tourism and Destination Management)

96 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Mười Một 2020

A$29,700.00 (465,041,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Tourism and Destination Management

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

A$29,700.00 (465,041,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

330 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$12,800.00 (200,421,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

SIT50416 Diploma of Hospitality Management

160 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$12,600.00 (197,290,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management

57 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$12,600.00 (197,290,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

SIT40516 Certificate IV in Commercial Cookery

71 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$12,800.00 (200,421,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành