7 khóa học Y tại Victoria University

16224

341

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Science

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$30,400.00 (506,881,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Paramedicine

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$28,600.00 (476,868,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Osteopathy)

16 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$34,000.00 (566,906,997 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Medical and Biological Sciences

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$32,800.00 (546,898,515 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Medical and Biological Sciences

14 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$32,800.00 (546,898,515 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Clinical Exercise Science and Rehabilitation

36 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019

A$28,000.00 (466,864,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health Science (Osteopathy)

3 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$33,800.00 (563,572,250 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Victoria có phương pháp giáo dục sáng tạo, là trường đầu tiên và duy nhất ở Úc áp dụng giảng dạy đổi mới theo từng môn học.

  • Top 2% các trường đại học trên thế giới
  • Dẫn đầu về giáo dục xuyên quốc gia
  • Hơn 5000 tổ chức đối tác, liên kết trong ngành
  • 8 cơ sở ở Melbourne, thành phố đáng sống nhất thế giới