26 khóa học Y tế và sức khỏe tại Victoria University

australia

15537

390

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (400,022,592 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Dermal Sciences

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (487,527,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Exercise Science (Clinical Practice)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (428,149,181 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$32,800.00 (512,528,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Nutrition

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$28,300.00 (442,212,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

206 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (487,527,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Paramedicine

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (487,527,534 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Studies

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (443,775,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychology (Honours)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (443,775,063 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Osteopathy)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$36,700.00 (573,469,888 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Science (Human Movement) / Bachelor of Psychological Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,900.00 (451,588,004 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Medical and Biological Sciences

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (512,528,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành