25 khóa học Y tế và sức khỏe tại Victoria University

australia

6845

175

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$25,600.00 (437,686,449 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Criminal Justice and Psychological Studies

54 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$23,200.00 (396,653,344 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dermal Sciences

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (533,430,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Exercise Science (Clinical Practice)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$27,400.00 (468,461,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$32,800.00 (560,785,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Human Nutrition

53 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$28,300.00 (483,848,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing

139 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (533,430,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Paramedicine

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$31,200.00 (533,430,359 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychological Studies

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,400.00 (485,558,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychological Studies / Bachelor of Business

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$29,600.00 (506,074,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Psychology (Honours)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$28,400.00 (485,558,404 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Osteopathy)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

A$36,700.00 (627,464,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Victoria được xếp nhóm 2% các trường đại học hàng đầu thế giới (THE 2020) với các chương trình cấp bằng đẳng cấp toàn cầu.

  • Hơn 4.000 mối quan hệ hợp tác với đối tác chuyên môn
  • Bằng cấp được quốc tế kiểm định và công nhận
  • Chương trình đào tạo và khóa học chú trọng thực tiễn
  • Phương pháp giảng dạy sáng tạo và tiên phong