3 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại Victoria University

16353

345

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Information Technology

173 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$28,200.00 (468,629,532 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

38 LƯỢT XEM

Học nghề

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Hai 2019, 15 Tháng Bảy 2019

A$25,000.00 (415,451,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Information Technology and Computer Science

9 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Hai 2019, 22 Tháng Bảy 2019

A$31,200.00 (518,483,737 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Victoria có phương pháp giáo dục sáng tạo, là trường đầu tiên và duy nhất ở Úc áp dụng giảng dạy đổi mới theo từng môn học.

  • Top 2% các trường đại học trên thế giới
  • Dẫn đầu về giáo dục xuyên quốc gia
  • Hơn 5000 tổ chức đối tác, liên kết trong ngành
  • 8 cơ sở ở Melbourne, thành phố đáng sống nhất thế giới