25 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Victoria University

australia

16550

374

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Biomedical and Exercise Science

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,700.00 (489,708,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,700.00 (489,708,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$33,900.00 (540,752,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Exercise Science (Sport Practice)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (437,068,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Physical Education and Sport Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (437,068,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) (Biomedical Sciences)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$30,700.00 (489,708,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (437,068,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Science (Human Movement) / Bachelor of Psychological Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,900.00 (460,995,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Sport Science (Human Movement) / Bachelor of Sport Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (437,068,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Sport Development

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,200.00 (274,364,206 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Food Sciences and Technology

34 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (523,206,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Human Movement

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$32,800.00 (523,206,159 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành