23 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Victoria University

null

16518

403

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Early Childhood Education

99 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,800.00 (406,753,780 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education (P-12)

68 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,200.00 (397,294,390 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Education Studies

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$23,800.00 (375,222,480 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Outdoor Leadership

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (431,978,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

38 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$15,000.00 (236,484,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

108 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$15,000.00 (236,484,756 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business (Enterprise)

37 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$22,500.00 (354,727,134 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Education Studies

36 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$21,600.00 (340,538,049 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,600.00 (419,366,301 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

55 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,500.00 (417,789,736 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Sport Development

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$17,200.00 (271,169,187 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Education

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,000.00 (441,438,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành