19 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Victoria University

null

16464

370

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Communication Studies

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$24,200.00 (396,741,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Digital Media

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$24,200.00 (396,741,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Political Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$24,200.00 (396,741,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Sociology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$24,200.00 (396,741,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Writing

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$24,200.00 (396,741,949 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Community Development

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$21,800.00 (357,395,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminal Justice and Psychological Studies

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$21,800.00 (357,395,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Screen Media

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$23,600.00 (386,905,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Work

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

A$23,400.00 (383,626,512 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Youth Work

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$23,600.00 (386,905,371 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2019

A$16,452.00 (269,718,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Economics

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Bảy 2019

A$31,200.00 (511,502,016 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành