26 khóa học Y tế và sức khỏe tại Victoria University

null

16518

403

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (403,600,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Criminal Justice and Psychological Studies

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$23,200.00 (365,763,089 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Dermal Sciences

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (491,888,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Exercise Science (Clinical Practice)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$27,400.00 (431,978,821 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$32,800.00 (517,113,333 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Human Nutrition

83 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$28,300.00 (446,167,906 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Nursing

207 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (491,888,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Paramedicine

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,200.00 (491,888,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Studies

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (447,744,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Studies (Honours)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$28,400.00 (447,744,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychological Studies / Bachelor of Business

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (466,663,252 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Psychology (Honours)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,400.00 (447,744,471 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành