10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Victoria University

null

16482

404

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business (Information Systems Management)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,000.00 (457,203,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology

201 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (466,663,252 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Information Technology (Professional)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,600.00 (466,663,252 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

55 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,500.00 (417,789,736 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) (Integrated) in Information Technology and Computer Science

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (491,888,292 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Information and Computer Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$31,200.00 (491,888,292 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Digital Media

34 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,200.00 (413,060,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Digital Media

30 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,200.00 (413,060,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Information Technology

43 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,000.00 (472,969,512 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Digital Media

98 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$26,200.00 (413,060,040 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành