164 khóa học tại Victoria University

null

14345

368

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Hospitality and Hotel Management

94 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$16,800.00 (238,692,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Communication Studies

154 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (363,721,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Digital Media

107 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (363,721,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in History

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (363,721,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Literary Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (363,721,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Visual Art

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$25,600.00 (363,721,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedical Science

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$30,700.00 (436,181,268 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Biomedicine

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

A$33,900.00 (481,646,417 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Building Design

73 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

A$30,000.00 (426,235,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Building Surveying

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$30,000.00 (426,235,767 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Accounting)

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$29,000.00 (412,027,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business (Banking and Finance)

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$29,000.00 (412,027,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các khóa học của Victoria University - Đại học Victoria (VU) chú trọng vào học tập từ thực tế và được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín trong ngành.

  • Top 2% các trường ĐH thế giới - THE World University Rankings
  • Học tập, giảng dạy và nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 11.200 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Bằng cấp công nhận quốc tế, phù hợp yêu cầu của ngành