174 khóa học tại Victoria University

australia

5054

136

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate Degree in Hospitality and Hotel Management

149 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$16,800.00 (280,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Communication Studies

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Digital Media

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Literary Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Psychology

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Visual Art

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Writing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 1 Tháng Tám 2022

A$25,600.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedical and Exercise Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2022

A$30,700.00 (511,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

A$30,700.00 (511,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Biomedicine

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

A$33,900.00 (565,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Victoria University

Với bề dày danh tiếng hơn 100 năm trong ngành giáo dục, Victoria University xứng đáng nằm trong top 2% các trường đại học trên toàn thế giới.

  • Top 2% trường đại học toàn cầu (Times Higher Education 2021)
  • Phương pháp giảng dạy theo mô hình khối mang tính cách mạng
  • VU đứng đầu toàn quốc về đào tạo kỹ năng làm việc
  • Đứng thứ 3 ở Úc về khả năng gắn kết sinh viên (SES 2020)

Tư vấn du học