9 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại University of Wollongong

australia

5840

106

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts - Bachelor of Communication and Media

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020, 27 June 2021

A$28,176.00 (464,509,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Mathematics Education (Dean's Scholar)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020

A$27,648.00 (455,804,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science Education

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020

A$27,648.00 (455,804,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in TESOL

52 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021, 27 June 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in TESOL

19 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021, 27 June 2021

A$27,648.00 (455,804,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (Information and Communication Technology in Education and Training)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021, 27 June 2021

A$27,120.00 (447,100,271 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education (TESOL)

91 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021, 27 June 2021

A$27,120.00 (447,100,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education Advanced (TESOL)

69 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021, 27 June 2021

A$27,120.00 (447,100,271 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Education Extension (TESOL)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

17 January 2021

A$27,120.00 (447,100,271 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế