10 khóa học Kinh tế tại University of Wollongong

australia

6466

118

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts - Bachelor of Economics and Finance

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020, 27 June 2021

A$30,240.00 (512,831,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Economics)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020

A$30,240.00 (512,831,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication and Media - Bachelor of Economics and Finance

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020, 27 June 2021

A$30,240.00 (512,831,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics and Finance

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020

A$30,240.00 (512,831,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Economics and Finance - Bachelor of Laws

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$37,335.00 (633,153,091 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of International Studies - Bachelor of Economics and Finance

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020

A$31,360.00 (531,824,854 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Mathematics and Finance (Honours) (Mathematical Economics)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

24 December 2020, 27 June 2021

A$33,168.00 (562,486,185 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$26,592.00 (450,965,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Dean's Scholar)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$26,592.00 (450,965,769 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics - Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 26 Tháng Bảy 2021

A$34,224.00 (580,394,573 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế