39 khóa học Y tế và sức khỏe bậc cao học tại University of Wollongong

australia

9592

190

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Doctor of Medicine

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

A$61,920.00 (973,954,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Psychology

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (10 SESSIONS INC. 2 SUMMER SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$34,560.00 (543,602,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Science

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,608.00 (544,357,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,608.00 (544,357,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,920.00 (549,265,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Health and Medicine

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$34,608.00 (544,357,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Health and Society

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) Integrated in Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$35,280.00 (554,927,739 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Gerontology and Rehabilitation Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$15,000.00 (235,938,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Health Promotion

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR (2 SESSIONS) PART-TIME

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$15,816.00 (248,773,728 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Health Research

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Nursing

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

31 January 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế