17 khóa học Nghệ thuật tại University of Wollongong

australia

8541

162

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Arts (Indigenous Studies)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$26,592.00 (405,288,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (Visual Arts)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$27,408.00 (417,725,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$30,240.00 (460,887,937 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Computer Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$33,840.00 (515,755,548 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of International Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$27,408.00 (417,725,416 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Journalism

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$27,408.00 (417,725,416 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Laws

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$34,224.00 (521,608,094 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2021

A$31,728.00 (483,566,550 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Journalism - Bachelor of Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$26,592.00 (405,288,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science - Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$31,728.00 (483,566,550 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Creative Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$28,512.00 (434,551,483 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

A$28,272.00 (430,893,642 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế