4 khóa học Marketing tại University of Wollongong

australia

8541

162

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Commerce (Marketing)

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$30,240.00 (460,887,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (Public Relations)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$30,240.00 (460,887,937 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication and Media (Marketing Communication and Advertising)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

10 July 2020

A$28,176.00 (429,430,506 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Marketing

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS FULL-TIME; OR 2 YEARS IF COMBINED WITH ANOTHER MASTER'S PROGRAM FROM AN APPROVED LIST

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

7 August 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế