5 khóa học Marketing tại University of Wollongong

australia

10065

179

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Commerce (Marketing)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$30,240.00 (476,637,098 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (Public Relations)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$29,616.00 (466,801,729 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Communication and Media (Marketing Communication and Advertising)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$28,176.00 (444,104,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Science (Social Marketing)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$26,592.00 (419,138,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business (Marketing)

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020, 18 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

24 January 2020, 1 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế